Välkommen till Åke Rådbo AB!


   Vi är ett företag i skogsbranschen och är verksamma med att köpa skogsprodukter, såsom leveransvirke, avverkningsuppdrag, rotposter, transportera timmer och massaved med egna lastbilar.


   Vi hjälper skogsägaren med sin skog från plantering till slutavverkning och markberedning. Vårt arbetsområde ligger i huvudsak nordöst och öst om Vänern.
Åke Rådbo AB

Linhult 5
547 91 Gullspång
Tel 0551-230 50
070-528 80 70
E-mail: info@radbo.se